Land for lease All

Workshop for lease All

Documents


Latest Documents All
website template image

Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm 2023; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về thực hiện dự án đầu tư Năm 2023 và Quý I/2024

More...
website template image

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN

More...
website template image

Thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

More...
website template image

V/v Đưa vào Triển khai sử dụng phần mềm “Ứng dụng Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp"

More
website template image

Thông tin và mẫu báo cáo đính kèm trong tài liệu

More
website template image

Kế hoạch về Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chi tiết tại đây./.

More