Triển khai phần mềm “Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps"


Document Properties

Code 1132/BQL-VP Signer Thái Ngọc Trung
Issued Date 01/06/2022 Effective Date 01/06/2022
Issuing Unit Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Contents

V/v Đưa vào Triển khai sử dụng phần mềm “Ứng dụng Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu CNC và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp"

Attached Files CV 1332.signed.signed.signed.pdf HDSD-BanQuanLyKCN-NhaDauTu.pdf