Thủ tục gia hạn giấy phép lao động


Document Properties

Code 1789/BQL-QLDN&LĐ Signer Trần Văn Biên
Issued Date 15/07/2022 Effective Date 15/07/2022
Issuing Unit Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng
Contents

Thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Attached Files CV 1789.signed.signed.signed.signed.pdf