THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN


Document Properties

Code TB-BQL Signer Phạm Trường Sơn
Issued Date 19/08/2022 Effective Date 19/08/2022
Issuing Unit Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Contents

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN

Attached Files TB mời quan tâm dự án.pdf