Khu Công nghiệp Đà Nẵng

Code: 11433

Project: Khu Công nghiệp Đà Nẵng

Company: Công ty TNHH MASSDA Land

Investment Registration Certificate: 3210-22-0000-43

Granted Date: 30/09/2009

Project Operation Time: Contact Us

Price: Contact Us

Available Area: Contact Us

Allocated Area: Contact Us

Administrative Zone: DaNang Industrial Zone

Address: KCN Đà Nẵng, đường số 1, An Đồn, An Hải Bắc, Sơn Trà