KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

Code: 11444

Project: KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

Company: Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)

Investment Registration Certificate: 107/2000/QĐ-UB

Granted Date: 29/09/2000

Project Operation Time: Contact Us

Price: Contact Us

Available Area: Contact Us

Allocated Area: Contact Us

Administrative Zone: HoaKhanh Industrial Zone

Address: Tòa nhà hành chính, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng