Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh


Document Properties

Code 06/08/21 Signer
Issued Date 06/08/2021 Effective Date 06/08/2021
Issuing Unit
Contents

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống phát hành, quản lý thẻ QR Code

Attached Files DanhGiaNguyCoLayNhiem.pdf HDSD_Giay di duong QR Code - Final.pdf BaoCaoAnhHuongCovid.xlsx