Kế hoạch về Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng


Document Properties

Code 156/KH-BQL Signer Trần Văn Tỵ
Issued Date 18/01/2022 Effective Date 18/01/2022
Issuing Unit Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
Contents

Kế hoạch về Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chi tiết tại đây./.

Attached Files KH 156.signed.signed.signed.pdf