Sản xuất, gia công vali, túi xách, yên đệm và các loại sản phẩm khác bằng da, vật liệu vải nylon và vải tổng hợp (không có công đoạn sản xuất nguyên liệu, nguyên liệu thành phẩm đã được xử lý)

Code: 11434

Project: Sản xuất, gia công vali, túi xách, yên đệm và các loại sản phẩm khác bằng da, vật liệu vải nylon và vải tổng hợp (không có công đoạn sản xuất nguyên liệu, nguyên liệu thành phẩm đã được xử lý)

Company: Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng

Investment Registration Certificate: 1068347884

Granted Date: 10/07/2019

Project Operation Time: Contact Us

Price: Contact Us

Available Area: 18,608 m2

Allocated Area: 18,608 m2

Administrative Zone: LienChieu Industrial Zone

Address: Lô D2, D3, D4, D5, Đường số 03, KCN