Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà nẵng

Code: 11407

Project: Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà nẵng

Company: Công ty cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng

Investment Registration Certificate: 0401508778

Granted Date: 05/05/2012

Project Operation Time: Contact Us

Price: Contact Us

Available Area: 1,310,000 m2

Allocated Area: 1,310,000 m2

Administrative Zone: DaNang IT Park

Address: Khu CNTT tập trung